ΟΜΙΛΟΣ

Το Ιδιωτικό  Διαγνωστικό Εργαστήριο Λιβαδειας ιδρύθηκε το 1992 από τον ιατρό, Επαμεινώνδα Παπανικολάου, και από τότε μέχρι και σήμερα αποτελεί σταθμό για την πληρότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρετώντας πάνω από 30.000 άτομα το χρόνο.  Η εταιρεία μας βρίσκεται στη Λιβαδειά σε κεντρικο τριώροφο κτίριο με χώρο στάθμευσης.